HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 11

JPEG (Deze pagina), 815.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

’ , i 1
z - i
Q 9 · K V
J j De kerkelijke partijen hebben, dank de vrij- _
I i “ 4 heid die zij genieten, het hoofd opgestoken en
willen de wet aan den Staatstellen. ,
pb Protestantsche en Katholieke clericalen hebben ··
i een monsterverbond aangegaan; zij zijn het, die , gil , Q
dreigen de bestaande toestanden omver te werpen.
Het beste gedeelte van het Nederlandsche volk ij ;
heeft gelukkig een onverwinlijken afkeer van - if
·· overheersching van clericalen, van welke kleur
ook, en hun tijdelijke zege - die alleen door n
tweedracht kan verkregen worden ­- zou nooit .p_i
van langen duur kunnen zijn. j?
i N Katholieken moeten erkennen, dat, helaas, p
~ velen onzer, en vooral degenen die thans het ii
~ hooge woord voeren en zich het monopolie van V j
A het zuivere geloof aanmatigen - met één woord _
de ultramontanené wel niet zich feitelijk verzetten i · J
nl tegen de Grondwet en de daarbij gehuldigde K
beginselen, doch die beginselen afkeuren en ver- W = g
`I doemen. gj?
, Vrijheid van godsdienst, i
vrijheid van gedachten,
f vrijheid van drukpers, ` :‘
gelijkheid van ieder burger voor de wet, (
­ openbaar neutraal onderwijs, _ 1
scheiding van Kerk en Staat, worden wm n
is p7»zä¢c¢e" afgekeurd. ,
l= , Ziet de heethoofden de onderwijswet, de wet I; py
·
, ‘ < E
.- ig
i
‘· S
o .
, die f