HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 808.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

r 8 ‘
*‘ · den leggen der godsdienstvrijheid van de Katho-` i j
l » l1eken. ‘ _
· i. 4 De tijden der Republiek van de Vereenigde
Nederlanden zijn de roemrijkste, die eenig volk
I! ­~ V ter wereld in zijn jaarboeken kan aanwijzen, i
i doch die roem is bezwalkt door de godsdienst-
vervolgingen die niet alleen Katholieken, doch
p ook Remonstranten en andere dissenters van de
L; hyper­calvinistiscl1e dwepers hadden te lijden. ··
‘ ­ Hunne navolgers zijn niet uitgestorven.
_, ~ i Zij gordden zich aan ten strijde! i
°l
1 r -.___
i [ .
jl .‘ Eerst door de glorierijke revolutie van 1789 ~
. i werd de vrijheid van godsdienst openlijk gepro- ‘
ll . Y ` clameerd. ` A
­ Te langdurige miskenning van die onvervreemd-
bare rechten deed in 1794 en 95 in het land de J
{V Franschen met open armen ontvangen. _
F ­» De Franschen zijn verjaagd. -­ De Belgische `
omwenteling heeft geleerd dat de Staat - al is .
_ het met de beste bedoelingen - zich niet moet
V ­ inlaten met de inwendige regeling der kerkge- i
ll nootschappen, en de vrijheid van godsdienst, J
scheiding van Kerk en Staat, vrijheid der kerk- _ ·
il genootschappen in hun inwendig beheer, is hier
` voor goed gevestigd en in onze wetten erkendr
i """"_"' J ’
l
ly
I . »
,