HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 794.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

»
Q
25
curus de stofwisseling zochten te verklaren door onvergankelijke
J atomen aan te nemen, die in allerlei richtingen zich in de ledige
ruimte bewegen en op allerlei wijze samenvloeien en zich ver-
` mengen, stellen wij ons voor eene wereld van ongelijksoortige
atomen, die met meer of minder snelheid zich draaiende, slin-
gerende, en voortgaande bewegen, die op allerlei wijze zijn saam-
. verbonden tot samengestelde atomen of moleculen, en wier som
van arbeidsvermogen onvergankelijk is. En evenals Lucretius
4 l de noodwendige opvolging der verschijnselen daaruit zoekt te
verklaren, dat de atomen alle bewegingen en verbindingen zijn
doorgegaan, en dat elk verschijnsel een gevolg is van de be-
wegingen die voorafgegaan zijn, deze van de daaraan vooraf-
gaande en zoo tot in het oneindige, leeren alle waarnemingen
U1 en berekeningen ons, dat elk verschijnsel aequivalent is aan de
verschijnselen, die het hebben voortgebracht.
S Met veel meer inzicht dan de ouden nemen wij aan, dat
elke toestand van eenig ding en elke verandering in toestand
een noodwendig gevolg zijn van alles wat daaraan voorafgegaan j
en dus onverbreekbaar daarmede samengeknoopt is zoodat er voor
L toeval oi willekeur geen plaats is.
.» Daarom zoeken wij des te ijveriger naar de wetten der stof-
wisseling, om eenmaal beter te kunnen verklaren, waardoor:
largis avidum mare fluminis undis
·l Integrent amnes et solis terra vapore
Fota novet fetus, submissaque gens animantum
j Floreat, et vivant labentes aetheris ignes.
‘ á
waardoor de stroomen met rijke golven de begeerige zee voeden,
waardoor de aarde door den straal der zon verwarmd nieuwe
V geboorten voortbrengt en het geslacht der levenden zich voort-
plant en bloeit, waardoor de heenglijdende vonken des licht-
aethers vol zijn van levende kracht.
@ Want beter reeds dan Lucretius weten wij, dat de zon de i
( levenwekster is op aarde: VEB verweering, van plantengroei,