HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 876.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

l
ti
12
I; de inzichten daaromtrent te schetsen, die de voortgezette waar-
neming deed opkomen. Vergunt mij slechts een enkelen greep .
in deze geschiedenis.
Het onderzoek heeft ons geleerd dat de band, die het leven
j_ der dieren aan dat der planten, en dat der planten aan de ver- =
vormingen van den aardkorst en de werkingen in den damp- ‘
kring verbindt, tm deels daardoor kan verklaard worden, dat
bepaalde elementen een kringloop volbrengen, en uit de eene ‘
i scheikundige verbinding in de andere overgaan. Scheikundige
ontleding, verbinding , verwisseling , dus stofwisseling tusschen een
li zeker aantal elementen, moet in de lucht en in den bodem plaats
li hebben, zullen de planten geschikt voedsel verkrijgen. De ge-
§ vormde verbindingen in de plant opgenomen ondergaan eene
l veelzijdige stofwisseling voor dat de nieuwe plantenbestanddeelen
als suiker, eiwitstof, vet gevormd zijn. Die stoffen in het dier
.· opgenomen ondergaan met de zuurstof der lucht weder allerlei
1 wisseling, waarvan het leven van het dier afhankelijk is, en
l de producten dier stofwisseling komen terug in de aarde en »
li den dampkring. Volgen wij een paar dier elementen op hun
G langen weg in dezen kringloop: een imolszfof en een kalium-deeltje.
In de aardkorst vinden wij het granietgesteente, hard,
ll duurzaam , onoplosbaar in de sterkste oplosmiddelen , en,
lj zooals het ons oppervlakkig toeschijnt, tegen alles bestand. Y
Daarin liggen drie mineralen dooreengemengd ; vooral de
l veldspath bekleedt de voornaamste plaats. De analyse heeft
‘ ons geleerd, dat in de veldspath de grondstoffen kiezel, alumi-
nium, kalium, zuurstof tot de sterkste scheikundige verbinding
verbonden zijn in eene bepaalde gewichtsverhouding. Zij vor-
men met elkander een sterk evenwicht, zij liggen als het ware _
in eene diepe rust. In den dampkring dwaalt het koolstof- `
deeltje, sterk aan zuurstof tot koolzuur gebonden, rond. En nu ¥
, zien wij aan de oppervlakte der aarde de stofwisseling een aan-
vang nemen, wanneer door de kracht der zonnewarmte en met
* behulp van water, het koolzuur en het veldspathdeeltje met (
E
l c i
i
l è