HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 503.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

j l
l
j 2
al Een volk dat zgne groote mannen eert, kan j
Q niet vergaan. Zoo werd te recht gesproken bg de ont-
j‘ hulling van het Marnix­monument te West­Souburg. Dat j
· woord wgst tegelgk de roeping en de toekomst aan van een _ j
j volk, dat, als het Nederlandsche, op zoovele groote man-
nen kan bogen. Het is toch niet alleen een plicht der .
p dankbaarheid hen te gedenken, die zich jegens het vader-
l land verdienstelijk maakten; maar gaat het geluk van land
g en volk ons ter harte, dan moet het oog naar zoovele "
[ voorbeelden gericht, die het ons duidelijk doen zien, ` l
pelke de weg is , dien wg daartoe moeten bewandelen.
l L Wg hebben ons daarbg allereerst een begrip van ware
grootheid te vormen. Men noemt zoo licht groot, wie door
` geboorte, macht, aanzien of bezit in het oog der menigte j
« schitteren; alsof toevallige omstandigheden, geheel onaf­ l
hankelgk van zijnen wil, den mensch konden verheffen.
Er was een tijd, waarin men zich daardoor verblinden
’ i liet, en toch reeds toen wist 1nen hen te onderscheiden,
S die hunne grootheid aan talenten en deugd, aan ijver, j
‘%’°‘