HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 477.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

z l
4
l
jl
är
Dit geschrift is zijn oorsprong verschuldigd aan eene j
_ prijsvraag, ten vorigen _ja1·e uitgeschreven door de let- I
terkundige maatschappij de Olvjfmk te Antwerpen. Een
der redenen, waarom het niet werd bekroond, is door
Dr. VAN VLornN hiervoren opgegeven. Ik wil alleen er `
bijvoegen, dat ik met opzet dezen vorm koos, omdat ik jl
die meest geschikt meende voor het doel, waarmede de
prijsvraag werd uitgeschreven; terwül het onbepaalde der
vraag niet vermoeden liet, dat slechts eene eigenl§k`ge­ j
zegde levenssehets voor bekrooning in aanmerking komen
kon. Ik zou aan de uitgave misschien niet hebben ge- _ j
dacht, indien niet de heer VAN VLOTEN mij daartoe opge- lj
wekt had. Daarom ben ik hem dankbaar voor hetiwoord,
waarmede hij dit klein geschrift bg het publiek wel heeft
` willen inleiden. Moge het ook bij ons volk iets uitwerken, ‘
niet alleen, om het voorgeslaeht te doen waardeeren, maar E
I ook, om de roeping wel te verstaan, die onze. tyd aan .
allen oplegt. A El
s. P. ­
»
«
"$"