HomeFilips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, ...Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 568.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 24.66 MB

_ 2
, Bij S. & W. N. van NOQTEN te Sonoonnovnn ziet het licht:
VAN
T C. P. Tiele , _
V Hocgleemnr te Leiden.
Tweede druk. Prijs ingenaaid j' 1,30. Gebonden in keurig [
· linnen band met goud f1,80. 4
1
Dat het T iele in geenen deele aan dichterlijke inspiratie ontbreekt i.
en dat hij den rechten toon heeft weten te treffen, blijkt uit den bij- 1
val, welken zijne Gedichten hebben mogen verwerven, daar het de ej
Tweede Druk is, welke thans ter aankondiging voor ons ligt. En geen - 5,
wonder: zijne verzen zijn vloeiend en gemakkelijk; ernst en humor wisselen
elkander beurtelings af; zij spreken, in één woord, uit het hart tot f
’ het hart. _ "
LEES KABIN ET. jl
_ vm
, z H. de Veer. l
* . Prijs ingenaaid f 1,40. Gebonden in keurig linnen band f 1,90.
Deze net uitgevoerde bundel Schetsen van den Schrüver van i
den >>Trouringh voor ’t Jonge Holland", enz. verdient alle aanbeveling. ·
l
‘ EENE REIS RONDOM DE WERELD · l
i Bladen uit het Dagboek van een jeugdig Reiziger. Voor de i
. pers bewerkt door
ç I
Samuel Smnles,
Scárqïver van /1 Help n zeZnen", Ken n zelnen" enz. g
_ _ Vrü naar ’t Engelsch door S. J. ANDRIESSEN. ` j
Met vier platen. Gebonden in linnen band, prijs f 1,90.
. Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar. `
gx