HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 92

JPEG (Deze pagina), 875.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

. ïi I
w 66 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
ten en belangen der kolonie in zeer groote mate afbreuk
te doen. Op enkele uitzonderingen na waren het de
Q Ministers veel meer dan de Staten­Generaal, die Indië Y
l jl p teleurstelden. `
li Is wellicht de Landvoogd de pleiter voor de kolonie?
A Maar dan toch altijd door den mond van den Minister, ,
,· en de ondervinding heeft geleerd, dat door zulk een ,i
li medium de stem van den ver verwüderden Gouverneur- _j
Generaal bedenkelijk vertlauwt. Buitendien, zonder zelf- A
{ standigheid geen kracht, en zelfstandigheid ontbreekt j
Uit tweëerlei oorzaak. _ ‘
j Ten eerste, omdat ook nagenoeg ieder Gouverneur- _
j Generaal onbevoegd is, over den toestand der kolonie een * ‘
1 oordeel te vellen. Eenige landvoogden hadden bij hun g
bestuursaanvaarding reeds een ambtenaarsloopbaan te
§ Batavia achter zich, maar dat in die plaats een gron­·
dige en algemeene kennis van den Archipel te verkrü­ E
gen zou zijn, moet men betwüfelen. Mannen als de oud- l
Minister de Waal behooren tot de zeldzaamheden. Regel
was, dat een nieuw Gouverneur-Generaal alleen. door
E studie zich op de hoogte kon stellen, en wegens den i.
ll ontzaglijken omvang van zijn werkkring ontbraken hem Y
voor die inspanning kracht en tijd. .
gi Als ik mij niet bedrieg, is ook op Nederlandsch-
l Indië ten volle toepasselijk, wat dezer dagen een En- jl
·`? gelschman met het oog op Britsch­Indië schreef. Ver-
` onderstel - dit nagenoeg waren zijn woorden (I) -­ 'A
· dat men het tegenwoordige Lagerhuis voor Engeland L
wilde vervangen door een college, onder voorzitterschap {
van een doorluchtigen zoon van het Hemelsche Rijk, ‘
Il ­­­­­­·- °
tl) Zie Westminster Review. 1878. January, pag. 224. K
A l` L