HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 82

JPEG (Deze pagina), 845.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

2
56 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS Grunvnn. ·
eskader in de Indische wateren met de helft kon ver-
minderen, zijn academie te Breda en zijn instituut te
Nieuwediep kon inkrimpen, aan zijn artillerie-werk-
plaatsen en magazünen te Delft eenige duizenden gul- ¢`
dens kon besparen, kortom: hij heeft alle posten, welke
over al die jaren ten laste van Indië dienen gebracht
te worden, büeen gezocht, en is toen tot de bevinding
gekomen, dat er van de 844 millioen hoogstens 1323, ,1
millioen voor restitutie af te trekken valt, zijnde: 65
millioen voor Marine, 5*/4 voor het Departement van Ko-
loniën, 6*/2 voor Oorlog, 2 voor kleine uitgaven onder
de tegenwoordige hoofdstukken II, III, IV, V en VII,
en 54 millioen tot afbetaling van alle vroeger door ’t
Rijk gedane voorschotten. ‘
>>Historisch" - ik citeer den heer de Waal ­ >>his­ ·
torischmogen we ons gerechtigd achten te boekstaven, g,
dat in 1831-78 van de Indische baten aan het Rijk l
minstens 700- IIIIIHOBII meer zün toegewe-
zen, dan het Rük voor ­- of wegens ’t bezit
van - Indië uitgaf." t H
I Met welk recht naastte Nederland die gelden?
Krachtens de eenheid van Nederland en Indië? Maar { n
bleek die eenheid ook in andere opzichten? Hoe kun-
I nen Nederland en Nederlandsch­Indië »als ééngedacht
N worden, zonder evenredige medewerking van Neder~
; landsch­Indië tot de wetgeving voor ’t geheel"? 'Hoe ook
N zonder gelijkmatigheid in de belastingen en gelükmatig- Y
heid in het genot der middelen tot bevordering van
volkswelvaart en volksgeluk? ‘ä
De eenheid heeft zich hiertoe bepaald, dat Neder-
land de Indische schatkist deed vullen naar zijn wel-
behagen, en er eigenmachtig over beschikte voor zich
`