HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 80

JPEG (Deze pagina), 863.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

54 NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN.
E hun koloniën een volkomen geheel zouden uitmaken,
wij willen dat ze een deel blijven van een ander rijk;
i zij hadden gestadig het welzün der kolonie op het
oog, wij bedenken alleen het welzijn des moeder-
lands (i). En heeft ook de laatste tijd verbetering
aangebracht, büna nergens is minder veranderd ten
· goede, bijna nergens vindt de égoïstische dwang in het
koloniaal bestuur meer en hardnekkiger voorstanders
dan juist in het land, dat zelf uit haat tegen despo-
tisme tot rebellie oversloeg, en dat er zijn hoogsten
roem in stelde, als‘»bakermat der vrijheid" te worden
l geëerd. Eén land slechts overtreft "het: zijn doodsvijand
van voorheen. Nederland en Spanje ­ met weerzin ·
wordt het verklaard, maar het kan niet worden geloo-
j chend, en het mag niet worden verbloemd - Neder-
l land en Spanje, dat zijn de mogendheden die, meer
E dan eenige andere van het beschaafde Europa dezer
eeuw, de koloniën een druk opleggen, wegens duur
i en mate veel zwaarder dan de redelijkheid duldt, en
die, evenmin te rade gaande met de voorzichtigheid
als met de rechtvaardigheid, evenmin op de toekomst
als op beider leerrijk verleden bedacht, voor de lasten E
« welke zij te dragen geven geen voldoende vergoeding
j aanbieden in de orde en nauwgezetheid van het be-
p heer, in de waakzaamheid en werkzaamheid van het
bestuur, in de kracht en waardigheid van de regee-
1"ing. Q E l
Een onwraakbaar getuige, de oud­Minister de Waal, E
heeft dezer dagen het omvangrijke en verwerpelüke van
4 (') Zie zijn Etudes, aangehaald in den Répertoiregeneral d’éco­
nomie politique van Sandelin, II° deel, p, 386.