HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 65

JPEG (Deze pagina), 527.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

‘ NEDERLANDS BELANGEN EN INDIëS GRIEVEN. 39
i
Mees had wel gedaan, dat bij het schrijven zijner bro- ·
` chure te bedenken. Pleidooi voor een nimmer te recht-
4* vaardigen houding, openbaart zij een gemis van kracht V
en klem, dat iedereen die vorige geschriften van den
. heer Mees onder_de oogen kreeg, bevestigen moet in ‘ ,
de meening, dat het geweten zich over de verloochening J
van beginselen menigmaal vvreekt op de helderheid
van den geest. ­- ,_
1
_ l
er b A
t l
E