HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 610.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

s, ;
J.
1
j` V
jl
l O EEN WOORD VOORAF. j
. 1-- je
Een vlugschrift wordt hier aangeboden: vandaar,
dat meer dan één bewering die in de volgende bladzij-
jh den voorkomt toelichting, en meer dan één toelichting
l volledigheid mist. Op verschillende onderwerpen echter I
I hoop ik terug te komen, en zoo kan gaandeweg het
ontbrekende worden aangevuld. Voorshands was een
uitvoerige behandeling onmogelijk. ik
Ze scheen tevens vooralsnog onraadzaam; immers
j ten opzichte der geschriften van niet­specialiteiten over
Qi O indische aangelegenheden geldt in Nederland beknopt-
(P heid voor een der vele voorwaarden van leesbaarheid,
2 en tot de Indische specialiteiten mag de schrijver ­ ‘
niet gerekend worden. Trouwens, hij zelf wenscht alleen
ir
l
2 "