HomeHet Departement voor waterstaat, handel en nijverheidPagina 100

JPEG (Deze pagina), 760.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 76.91 MB

F -_
I ç `
ä
à Bij alle Boekhandelaars ve1·krijgbaar: i ' 1
` i u Jhr. J. F. W. v. d. W. Schmidt auf Altenstadt, " .
` ··~1 . . . v
Natuur- eu btaatl11.11sh011dku11d1ge Atlas
k DER RESIDI12NTIB _
B A G E L E N .
Eiland Java. ‘ - ' -t
· in S afdeelingen en 12 kaarten met ophelderenden tekst, i
vervaardigd naar de uitkomsten der Geographische, Topographische ` U T
en Statistieke opnemingeu. ^"
In Folio. Gebonden in heel linnen band f 25, ­.
‘ Dr. GREINER, ·' I 1
; HERINNERINQEN UIT MIJN VERBLIJF ICN INDIE. E ` NH ·
MET VOORBEI£1CHT wm W ' _
G­.Ii[.VAN&$OEST, ­ P ;
3_:
‘ Met omslag in kleurendruk. 364 pag. druks. Postf. f3,-­­.
gl · ­ rl.
i 4 h '