HomeDe scheidslijnPagina 57

JPEG (Deze pagina), 895.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 67.86 MB

d D 57
d’·Aubigné a retraeé l’histoire La H olltmde est Ze produit de
g -Z’AZZi0mce Evomgelique des temps passés. _
i ‘ Boven, op bladz. 55, verwees ik naar een citaat uit De
­ Standaard overgenomen in de Ned. Gedachten V, 30 Aug. 1873,
X waarin Dr. KUYPER zeer juist de overeenstemming en het ver-
, schil tusschen Gnomï cn STAHL uiteenzet. Aan het slot van dit
· artikel leest men:
,,Onze STAHL (Gnonïv) heeft het Luthersehe vervangen door
de type, die het Christendom in de Gereformeerde landen, in
j, Engeland, Zwitserland en Schotland had aangenomen, vooral
ï door het Réveil. Hij heeft, krachtens hetzelfde motief meer den
nadruk gelegd op burgervrijheid. Hij heeft krachtens Hollands
verleden, een andere houding gewenscht tegenover R0mc".
Aan deze woorden laat Mr. (lRoEN, onmiddellijk voorafgaan:
‘ *) Ofschoon vallende buiten het kader dat ik mij gesteld heb, kan
Q ik de lust niet weerstaan, ten behoeve van diegenen mijner lezers die
E nog altijd meenen dat religie en politiek met elkaar niets te maken
hebben, hier de volgende woorden uit deze rede in te lasschen:
Savez vous, profonds philosophes, savants politiques, bienfaiteurs
de l’Europe moderne! si vous atteignez le nec plus ultra de vos
g utopies, ce que vous aurez alors?
; Vous aurez des nations, si on peut les appeler ainsi, désossées,
' décolorées, des populations, des multitudes, des masses, des ramassis
{ d’individus, des collections d’atömes, vous aurez cette poussière qui
t devient de la boue.
J:. Vous aurez une matière à double usage. Des recrues pour toutes
les alternatives de l’anarchie et du despotisme. Comme le disait Vinet,
,,rebe1les aujourd’hui, esclaves demain".
h Vous aurez, avec votre unité de territoire, de langue, de race, vous
aurez les races dont parlait, dans ses admirables écrits, de Tocque-
ville; races moutmmières avec leurs bergers, qui les mèneront à la
, bergerie. à la boucherie, les faisant paitre dans les gras pàturages
de l’impieté et du vice, pour les lancer à l’aventure dans le carnage
g. des ehamps de bataille.
Vous aurez, en un mot, les atrocités d’une barbarie nouvelle, au
milieu des raffinements les plus exquis de la civilisation.
I, GROEN heeft ook in 1886 krachtig de toenmalige antirevolutionaire
e partij (Kreuzzeitung) voor de voeten geworpen dat zij door het op
gi te nemen voor v. Bismarck haar beginselen verzaakte! Weerleggen
? kon zij het niet. Zouden, als in plaats van de von Bismarcksche, de
i Marxistische, de Czaristische en de Bolsjewistische beginselen, de
5 Evangelische waren gehuldigd, de oorlogen van 1866, 1870, 1914 en
· de rampen van den tegenwoordigen tijd ons niet zijn bespaard ge-
A worden, en klinken de woorden van den grooten Christen Staatsman
» ons niet als eene profetie in de ooren?