HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 550.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

MR,]. A. vAN HAMEL ·=8» «##= <#» «S» <S=
DE TAAK DER STRAFRECHTSPLEGING.
<S<­ ·=@=» db Ab REDE UITGESPROKEN BIJ DE
AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN
DE GEMEENTE­UNIVERSITElT TE AMSTERDAM, OP
DEN ZSSTENJNOVEMBER 1910 ¤s=» «s¤ «=s= ¤s» ¤s¤

1
HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON ­ 1910.
ii
J