HomeDe taak der strafrechtsplegingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 714.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 26.36 MB

l
lr.
l
j 28
ë door examenstudie en rechtskennis kan worden verkregen. Het
, omgaan met het recht, en gevoelen voor het recht, stelt eischen
· aan verstand, inzicht en karakter. Hooge eischen zelfs. En de
g maatschappij heeft daarbij het hoogste belang, omdat de rechts-
F studie heden ten dage meer is, en ook meer moet zijn, dan
de opleiding voor bepaalde vakken of ambten, doch omdat zij
" dienstig is voor al degenen, die in eenig bedrijf, in eenige
verantwoordelijke werkkring, in eenige betrekking van het open­
,, bare leven, mee kunnen worden geroepen tot het geven van
{ leiding en het oefenen van invloed.
ü Ik hoop dus, dat gij mede van 1nij in onderwijs en omgang
T zult kunnen erlangen en willen aanvaarden, die vorming, die
daarvoor noodig is. Dan zal ook ik iets kunnen bijdragen om
L u te doen meenemen de schoonste en duurzaamste geschenken,
- welke eene Universiteit heeft te bieden: het gezelschap
van groote gedachten, de bezieling van groote
I idealen, het voorbeeld van groote resultaten, en
j den troost van groote teleurstellingen. _
S Ik heb gezegd.
3
I
l
l
l
l