HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 84

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 10.50 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

.................;...l2. __ W.w..,.....................,,n,-.._Wr..w-r.,_-W-,_n..r-...- , , ._ _‘ .‘ .- ,K_, H., 4&`.W ..,--..,-_wW-,_wn____q
T . ïäm
'T
i
j .
ä
l
3 43

landschen bodem ontstaan, als vrucht van den protestantsehen
‘geest. Die protestantsche geest zal, kan niet sterven. Na de
4 stormen en onweders zal het wederom blijken dat het licht niet
is ondergegaan. Op de tegenwoordige overspanning, aan beide
zijden, rechts en links, zal, moet er een tijd komen, dat de
in liartstochtelijken partijstrijd uitgeputte krachten voedsel en
lafenis zullen zoeken bij het in waarheid vrijmakende evangelie-
woord, en dat de in dat woord gegronde wetenschap bij de
` , ` gemeente niet geschnwd noch veracht, maar gezocht en geëerd
_ zal worden. Deze toekomst voortebereiden, zich gereed te
g houden voor de ure dat men haar zal zoeken, is hare heerlijke,
maar moeielijke taak. Voor haar is het op zich zelf onverschillig of
hare vertegenwoordigers door den staat of door de kerk worden
aangesteld. Er kunnen tijden zijn dat er aan de eene, dan
weder dat er aan de andere zijde meer waarborgen bestaan voor
_ dien bloei. Ik wil hier niet beslissen. Het best ware wellicht
eollegiën, waarin beide vertegenwoordigd waren, zonder aan
een , van beide gebonden te zijn. Doch dit is niet hoofdzaak.
j Hoofdzaak is, dat zij haar pretestantsch, d. i. haar vrij en
A`) vrijmakend karakter niet opgeve, dns uit de encyclopedie der
* wetenschappen niet gebannen worde, althans zich zelve daaruit
niet banne. ,,Die Universität - met deze aanhaling uit de
protestantischc Monatsblätter (XII. S. 7) -l besluit ik mijne
· rede - war von jeher eine Lebensfrage fiir den Protestantis­
i . mus: einmal und zunachst iin Hinblick auf die Tüchtigkeit und
i Gründliehkeit des theologischen Unterrichts, dann aber und
I namentlich mit Rucksicht auf den sittlieh erwarmenden Einfluss ,
den die Wissensehaft der christlichen Religion auf das gesammte
. Universitätsstudium und Universitatsleben ausiiben so]/Zc." ·
. _ï________ _
$
Het is omdat deze overtuigingen bij mij leven, dat ik, Edel
Groot Achtbare Heeren! de op uwe vereerendc voordracht ge-
v
l