HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 914.36 KB

TIFF (Deze pagina), 10.34 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

_ _ ‘­­ r. ».. A A . r.’, ii " ..L, e " . ,_ S Y . . r ‘"’‘‘‘ "`‘"‘` ~ . `'' _.., «_..
á 1
v
aEdelgrootachtbare Heeren, Curatoren dezer Hoogeschool!
·~ ­ lloogwelgeboren __ Heer, Secretaris van het College van Cu-
· ratoren! _ _
Hooggeleerde Heer Rector lllagniiieus, Hooggeleerde Heeren
Professoren , zeergeachte Ambtgenooten!
Weledelzeergeleerde Heeren, die U aan het Gymnasiaal en
Middelbaar onderwijs toewijdt!
Edelachtbare Heeren, die in Provincie en Stad bestuurt of
het Recht handhaaft!
S i Weledelzeergeleerde Heeren, Doetoren in de verschillende p
Faculteiten ! i
Weleerwaarde Heeren, Godsdienstleeraren! l
Weledele Heeren, Studenten aan deze Hoogeschooll
Voorts gij allen, die deze plechtigheid met uwe tegenwoor-
digheid veree1·t! ·
‘ ` GE1`àEnnE`ToEH0onnERs! p
Het moderne bewustzijn: wie is er tegenwoordig in de ~ S
geleerde wereld, die deze uitdrukking nog zal misverstaan? Q
· Men bedoelt er immers die belangrijke verandering mede,
welke in het voelen en denken van de minder of meer ont-
wikkelden en beschaafden, sedert de laatste helft der vorige á
. eeuw, is begonnen plaats te grijpen. Door den meer en
meer aan den dag komenden vooruitgang op ieder gebied `
· van wetenschappelijk leven, en door indrukwekkende en
” invloedrijke gebeurtenissen als de eerste groote revolutie in ;
1
V ‘
n ‘ nl n n nnnnn r nnennr n ttnn J