HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.59 MB

TIFF (Deze pagina), 19.42 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

· A A A ` r W er c -
:» A A A
i • . P l . i ë · ·
: . Aá .
A ä ‘ ·
x, s A A A
li E _ A ­
A A J _ r g DE PLAATS
» I DER
iv r te A A r á THEO * i
, A g A LOuIbGHE WETENSCHAP A
X Ik - A E ü IN DE
` i¥ _ g g g NCYCLOPEDIE DER WE1‘hNSCH.APP]gN_ _
· N.B.· ·Door den spoed, waarmede het eerste 'vel dezer rede- ‘ ‘ i` , ° g
A . _ ` voering is afgedrukt, zijn, behalve 6 kleinigheden, de volgende E _
· zinstorende drukfouten blijven staan: g n r _ · i
_ i i Pag. 6, regel 9 van boven: christendom; lees: priesterdom. . _ · ‘
A ,, 11 , u 3 ,, onderen: vruchten; lees: krachten. " " `
A ,, 15 , ,, .16 ,, boven: A dat gebrek; lees: haar gebied. E A I E
g E ,, 16-,. ,, 11 ,, onderen: sommige universiteiten; lees: ­ _ ‘ _
` A A E _ `sounnige duitsche universiteiten.