HomeHet karakter der onafhankelijke theologiePagina 101

JPEG (Deze pagina), 810.11 KB

TIFF (Deze pagina), 9.90 MB

PDF (Volledig document), 100.79 MB

den Uitgever dezes zijn mede te bekoinen .
de volgende werken van ·

V. f · Prof D. CHANTEPIE DEi·i_LA SAUSSAYE: 6 .
De Joorsprong der godsdienstige bewegingen van
P ‘ onzeii_tij<l ........ ·. . . L . . f 2.25.
i. j Leven en Richting. Vier voorlezingen . · .... ­ 2.25. _
De Toekomst. Vier escliatologische Voorlezingen . ;. 2.25, ii
T De Theologie des verstands en de Theologie des
gewetens in het fransehe Protestantisine. Uit het . I
ç Y E
fi fransch van Astié, met aanteekeningen .... - 2.70. · i
Leerredenen over het Evangelie van Johannes. Eerste
I` l :
drietal: de Proloog .......... . ­ 0.625. .
ik Protestantsehe Bijdragen. Per jaargang . . .. . . - 4.50f
De Crisis. Kerkelijke bijdragen. Tweede druk . . ­ 0.60.
Het Protestantisnie als politiek beginsel .... ­ 0.60.
La orise religieuse en Hollande Souvenirs etiinpressions ­ 2.00.
Het wezen der theologie. Brief aan den hoogleeraar I
Horsrmm nn Gnoor . . ` ........ ­ 0.60. B
li.
il
l
l
/
J" `§~ . ..____ ·ï G
`i’i*~`“"" "'""""¤ «-. · i` ’i"`*» - _ y ‘ . . .... ‘ Q- T