HomeRestitutie?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 630.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

i s- 1 Z i i"
l Z ` Z dir
l .
$ · 1
I De eisch van restitutie aan de vrije school van de
‘ gelden die ze den Staat uitspaart, wordt door de
·voorstanders dier vrije school gedaan met tijdelijke Z
5 terzijdestelling van den eisch van Grondwetsherziening.
. Ja, hij wordt zelfs juist op art. 194 der bestaande
i Grondwet gebaseerd.
l Is daarvoor reden?
Integendeel, de eisch is met de Grondwet in strijd ,
ll en de Staat kan daaraan niet voldoen zonder de Grond- ,
I _ wet te schenden.
L Dit aan te toonen, is het doel van de hier vol-
‘ gende beschouwingen. Daarmede wordt niet bedoeld
j iets nieuws te betoogen. In verschillende termen is
i hetzelfde gezegd. Maar hierop bij afzonderlijk vlug- 3
, schrift meer opzettelijk de algemeene aandacht te I
vestigen, in het bijzonder die van de voorstanders
J der vrije school, dit achtte ik pligt. Van elken eisch
I aan den Staat, die door dezen grondwettig niet kan
“ worden ingewilligd, behoort men zich te onthouden
i in het belang der vrije school zelve, zoolang men
’ geen grondwetsherziening vraagt. De vrije school,
. I d. i. de school die niet, gelijk de openbare school,
i
l .