HomeRestitutie?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 674.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

l
n 29 .
i dat de Staat geheel voor het onderwijs zou heb-
ben te zorgen.
l Het ongrondwettige van deze stelling betoogde ik.
De betrekking van den Staat tot het bijzonder on-
derwijs is voorts omschreven in de vierde alinea van
het grondwetsartikel. Het verklaart het geven van
onderwijs vrij, behoudens toezigt en onderzoek naar
bekwaam- en zedelijkheid, maar vrijheid is geheel
iets anders als bescherming. En dat de Staat
de bijzondere school nadrukkelijk beschermen
{ zou door het geven van ,,restitutie", behoeft niet op-
Y zettelijk te worden uiteengezet. Die bescherming
i heeft de Grondwet niet gewild, maar wel zeer be- ·
paaldelijk en alleen die van de openbare school,
i welke behoorlijk met de bijzondere moest kunnen ,
. concurreren.
_ Nog eene opmerking omtrent die bescherming
. van het onderwijs. Ik betoogde dat openbaar on- i
Y derwijs beduidt: van overheidswege, en dus
ten onregte daaronder werd verstaan onderwijs toe- ‘
Z gankelijk voor allen en bruikbaar voor allen.
‘ l_ Hieruit heeft men ook een argument voor de sub-
i sidieering van het bijzonder onderwijs geput. Doch
• dat de openbare school niet slechts bruikbaar F
« voor allen zou maar ook Monsr wezen, dat dus
de Staatszorg zóó ver zou gaan, dit heeft niet in
de gedachte van den Grondwetgever gelegen, gelijk
. reeds meermalen is aangetoond. Men heeft, ja voor-