HomeRestitutie?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 670.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

i Integendeel, hij past volkomen in de Grondwet,
_ die geen Staatsmonopolie van onderwijs heeft gewild.
Zij verpligt dan ook uit den aard van de beperkte
Staatszorg voor het onderwijs de overheid geenszins
'Y tot een zoodanige uitgaaf voor het onderwijs als het _
i gevolg zou zijn, wanneer er in het geheel geen
bijzonder onderwijs ware.
*_ Dit te beweren is de dwaling waarop de eisch
van restitutie, zooals hij is gedaan, rust. Men be-
rekent eerst hoeveel het lager onderwijs aan de·
{ gemeente zou kosten als er geen bijzonder onderwijs
ware, en beweert vervolgens dat de uitgaaf, die
men dan verkrijgt, aan de overheid door de wet
zou geboden zijn, en wat zij thans daarop uitspaart,
zou zijn eene voor haar verpligte uitgaaf waarvan
ze thans, slechts door eene toevallige omstandigheid,
n.l. door de vlugt die het bijzonder onderwijs neemt,
wordt ontheven. «
Deze berekening behoort niet in ons geschreven _
jr Staatsregt te huis; dáár is geen plaats voor het uit-
lj - gangspunt: dat er geen bijzonder onderwijs is. Het
bijzonder onderwijs bestaat en heeft regt van bestaan
naast het openbaar onderwijs dat daarmede concur-
2 reert. Of deze concurrentie onmogelijk is, is eene {
vraag die bij de bespreking wat de Grondwet be-
j doelt en verwacht, buiten de orde is.
W Is de Staat derhalve grondwettig niet tot meerder
uitgaaf voor het openbaar onderwijs verpligt dan tot
l; =
OP