HomeRestitutie?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 661.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 22.05 MB

j, 23 j
wijs zoo goed en grondig mogelijk in te rigteni, ten
einde alle belanghebbenden te bewegen daarvan ·
gebruik te maken en de concurrentie met de vrije
_ scholen te kunnen volhouden. Scboorvoetend gaf
de groote meerderheid in de Kamer de vrijheid van
onderwijs toe, en slechts onder bepaalde waarborgen
, dat daardoor het voortdurend bestaan van een goed j
t ` lager schoolwezen niet in de waagschaal zou worden i
gesteld (Algemeen Verslag).
Dáárom is de derde alinea in het Grondwetsar-
tikel gebragt.
Bij de beraadslaging bleek ook dat men zóó zeer
op goed onderwijs van overheidswege prijsstelde,
ook zonder bezwaar voor de beurzen der ouders ,
dat de Staat geen kosten zou ontzien. » i
Door nu, wat de Staat ,,uitspaart" door het be-
staan van bijzondere scholen, aan deze te geven,
_ jj onttrekt hij de gelden aan de openbare, die volgens
{A de Grondwet behoorlijk met de bijzondere moeten
kunnen concurreren. Ze kan die concurrentie niet
`ji volhouden wanneer zij zelve de bijzondere school
z in staat stelt haar te overvleugelen door nitkeering
j van geld.
ij Dit verbiedt de Grondwet in haar aangewezen
stelsel, hetwelk medebrengt dat de Staat de vrijge-
laten bijzondere scholen aan hun lot overlaat, om
al zijne zorg aan zijne eigene scholen te wijden.
j De Staat heeft, vergeten wij dit toch niet, door