HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 29

JPEG (Deze pagina), 502.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

r
27

of een voorwendsel zijn, om niet voort te schrijden op de
door hen opengebroken baan.
Is er dan ook in Nederland geen doctoraat voor de ge-
Z schiedenis in ’t leven geroepen, het behoeft de beoefening
. dezer wetenschap niet volstrekt in den weg te staan. Stellig
heeft de Historie te veel ,,vis vitalis," dan dat men aan
haar voortbestaan heeft te wanhopen. Moge deze bewering,
# ook door de ijverige medewerking van meer dan één uwer,
worden bevestigd. Moge ook voor ons worden bewaarheid het
getuigenis van norimcornimn, volgens wien de vruchteny
te plukken van den boom der geschiedenis, in dezer voege
ïï; kunnen worden omschreven: wijder uitzetting der perken
ig van ’t verstand, versterking der rede, zin voór wijsheid en
g voor vrijheid, bevordering der liefde voor het vaderland,
bekrachtiging der geneigdheid tot het belijden van een ver-
lichten godsdienst. `z
z
:1. Y Y