HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 28

JPEG (Deze pagina), 718.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

H o
26
. ?
terra incognita. Aan belangrijke onderzoekingen paarden
zich allerlei afdwalingen en nasporingen van onbeduidende j;
‘ bijzonderheden, b. v. over vragen, als deze, van welke soort
van appel Adam en Eva eigenlijk hadden gegeten; hoeveel i
spijkers in de ark van Noach waren te tellen geweest; of _
het niet de Westphalen waren geweest, die Christus hadden
gekruisigd. Gatterer breidde de grenzen van het domein der
historische wetenschap uit door er de staatkundige, de ker- ‘
kelijke, de huiselijke, de wetenschappelijke toestanden der
natiën in op te nemen, door de land- en volkenkunde niet
uit te sluiten , door de synehronistische methode in te voe1·en ,
door het gewicht der hulpwetenschappen van de geschiedenis lg
te doen erkennen. Ook hij legde den meesten nadruk op den Q
eisch, die mede bij hem de eerste is, op den eisch der vol-
strekte waarheid. E · jji-
Hooger nog staat Schlözer. Vele van Gatterers verdien-
H sten heeft hij met hem gemeen. Bovendien komt hem de
roem toe, de critiek meer tot haar goed recht te hebben
gebracht, de historie der Slavonische volkeren in het ge-
. bouw der geschiedenis te hebben binnengeleid, ook anders-
zins de perken van ’t veld wijder te hebben uitgezet, de
baan te hebben gewezen ter gelijkmatige behandeling van
de onderdeelen, het zijne niet te hebben nagelaten, om de-
historie vruchtdragend te doen worden voor het leven, om
het verleden te knoopen aan het heden.
Dat tweetal, M. H., heeft de richting aangewezen ter
5 doelmatige beoefening der Algemeene Historie. Zij zijn de
gidsen, die ook wij hebben na te streven. Hebben zij in »
hun tijd niet in allen deele zichzelven kunnen bevredigen,
de fout lag niet aan hen, maar hieraan, dat zij niet altijd
over den noodigen voorraad van bouwstoiïen hadden te be-
schikken; dat er niet genoeg was voorgewerkt. Hoe langer g
hoe minder kan dit in deze eeuw voor iemand een grond 5