HomeDe wet van 28 april 1876 en de algemeene geschiedenisPagina 19

JPEG (Deze pagina), 730.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 19.82 MB

• r . ,17 t
F politiek te zoeken in het verlangen der koningin, om zich
‘ te onttrekken aan het juk der heerschappij van de hertogin
i van Marlborough; is het de slag van Denain, die, zooals j
voncrnmn heeft beweerd, Frankrijk heeft gered, of is de
zege, dáár- door Villars behaald, maar een bijkomende om- _ i
standigheid, niets dan de ,,parure" van den vrede van
Utrecht, alle vragen van ver reikende strekking, waarop v
j vóór 1870, toen GIRAUJJ voor den dag kwam, een ander ant-
_ woord werd gegeven, dan nu wellicht raadzaam is.
Bij zulk schrijven over historie, als waarvan een paar
g voorbeelden zijn aangevoerd, zou bij iemand de gedachte
kunnen opkomen, of misschien in ons land is binnengeslopen
C? iets van dien ,,esprit d’ a peu­près," dien de MAZAJJE zoo
l . treffend schildert en dien hij houdt voor de grondoorzaak
J der rampen, die Frankrijk hebben getroffen, die, volgens
hem, is ,,legèrete, paresse brillante, habitude d’aller au
f hasard, welken geest hij beschrijft als ,,une diminution du
sentiment serieux de la verite, une sorte de dédain ou
d’oubli de la precision, de l’exactitude, qui se traduisent
par un à peu-près en toute chose, dans l’action comme dans j
i' la pensée; van welken geest hij getuigt, ,,qu’il a remplacé
. F . dans l’enseignement les fortes methodes et les vigoureuses r
disciplines; qu’il s’est substitué a la critique dans les juge­ i
4 mens littéraires, aux ltraditions de gouvernement dans la
politique, a la rectitude morale dans les luttes de la vie; Q
j qu’il s’est glisse dans la justice et dans Padministration; I
qu`il a envahi l’etude de l’histoire sous le nom de fantaisie,
3 sous pretexte d’un droit superieur d’interpretation, qui n’ est
q que le droit de denaturer ou de transfigurer les faits." j
Q Men zou, geloof ik, te ver gaan, wanneer men hetgeen l
is ter tafel gebracht bij voorkeur aan dien geest weet, al ·
is_het moeielijk te loochenen, dat het er geheel vreemd aan
I is, en al is het evenmin te miskennen, dat in ons land in
T êx
L