HomeBeschouwingen over het vraagstuk onzer landsdefensie in den zomer van het jaar 1873Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 592.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

{ ; ' “ ~· ' ‘ · ~ ~~ »»- -«- - ">`ïYY?`F?'ï "*"-` v...xv.. ~.··««­­­­-­­­«~····­...~,...,_....?,.,,,,T_Vy_ ,_ i_`__ l
i "'=éa ',’, _
bi 5 `
k ·. ï· ‘f "
Q
V‘&1v p ·
·‘". ‘ "
. it A
·.‘·‘·ï T:. ·
‘ . . `
I
I _/ Van denzelfden Schrijver verscheen:
De eischen der hedendaagsche tactiek .......... f 0.60.
AA En zijn de navolgende werkjes samen voor één gulden te bekomen ·
bij den Boekhandelaar VAN HEUSDEN te ’S­HGI'b0g€1]b0SCh. f`
A. J. C. KREMER, onze Weerbaarheid ......... f 0.50
ff Jhr. P. A. SERRARIS, Intanterie­aangeIegenheden ...... ­ 0.30
E L. FRANKAMP, Legerreorganisatiën ...··...­. - 0.30
T . A. P. VAILLANT, Handleiding tot het Krijgsspel, met platen. . - 0.75
ii 1


ll op { _
d j._ _. . ' in _ ` à
.,:,7 V ‘ Y. T" {_ ' '_ • gl" I l ­ ·' ‘ ­ div!
'lç«{;q‘;’; ' 3"_;¥ 4 IT =i;`__;`i·; '·.· g e J » x · I, g ‘· F `> I ­J_ #‘ =<_:h··r; Q 1 1 J; A .. I r 1. 1 Y yj r ivf lg ’
i?=idï*¤§E·­ ' ï`i»$`.;i»·Eh·Z·t'· '»5.­J;.;Y,i­ edele.- 2 :_ .: F V (ï;¥¤»»*­A•-•»-»­"*’~"f2l ' """* *"7‘ë¢ Sw §~'ägä??’á{ïi">`-S I