HomeHervorming van de Koninklijke Militaire AcademiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 520.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

16
geeft buitendien genoegzame gelegenheid om waar het
pas geeft de studiekosten te verminderen. ;
Hetzü nu de in het bovenstaande aangestipte begin-
selen worden omhelsd of niet, zeker is het dat er met f
de Militaire Academie eene verandering moet plaats
grijpen. En wü besluiten met den vvensoh dat de Minister `
daartoe ten allerspoedigste het initiatief neme en niet
den termün van 1 Januari 1875 afwaohte; immers het V
l duurt nog eenige jaren eer eene verbeterde inrichting Q
vruchten kan afwerpen, en intussohen wordt hetgetal
steeds grooter van hen, die moeten verklaren te zün
De eenige Luitenant van de Compagnie.