HomeKijkjes achter de schermenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 520.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

_ __`>_ V -,..;.: ..;.:1,_-;...-,;_;...:,;vz;x.,«»•ï,··>~:.¤-eï j
1 l
f
t
E
I
l
l H § 1.
r Hoo vroohtoloos rooorok ro hor Vooooroark oo
ooo oog voor Korotoors.
Oleum et operain perolidi.
Zelden was er in een christelijke kerk grooter contrast
tusschen de heerlijke troost vervat in het Kerst­evangelie
§ van ,,vrede op aa1·de// gewagend, en de stemming der ge·
moederen bij den dag meer opgezet tot verbitterden strijd,
dan ditmaal in de Hervormde gemeente te Amsterdam. Van
L ·de kerkeraadsvergaderingen naar de gezinnen, naar de bureaux
j der dagbladen en van daar naar alle kringen in stad en
land, had zich langzamerhand de donkere wolk uitgebreid
K van verwijdering en twist, welhaast tot bittere vijandschap
gerijpt. Het Kerstfeest kwam als altijd, maar ieder gevoelde
l dat er van Kerstzegen weinig sprake zou zijn. En niet het
{ minst werd door de leeraren der gemeente de droeve klacht
ggeuit dat de verkondiging der groote blijmare ditmaal als
een schrille wanklank zijn zou. Was het wonder dat het
werk ook mij 11iet wilde vlotten, toen ik in den morgen
‘ van den 245*811 December op mijn kamer kwam om mij
l
l