HomeKijkjes achter de schermenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 485.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

ii I I
I
I
(S t
beoordeelen uit welk geschrift meer de toon der waarheid
spreekt: uit Dr. Kuypers Complot en Revolutie, of
uit dit?
Een opmerking nog: als ik in het tiende hoofdstuk in I
den vorm van een droom de gevaren schets, die voor land
en kerk door het ädrijven van Dr. Kuyper dreigen te ont- i
staan, is het mün doel met hem bespottelijk voor te stellen,
I maar om in @zpe¢·ö0Zisc7um vorm te waarschuwen tegen dezen p
I vijand van de ware vrüheid, die onder de valsche leus van I
haar te verdedigen, ons een kerkstaat wil opdringen met
I al de schaduwzijden van het katholicisme, maar zonder een
der liohtzijden aan dien laatstgenoemden kerkvorm eigen.
Voorts zal den lezer blijken dat men in de 1. 2. 4. 5.
G. 7. en 9 eenvoudige historie heeft: De üctieve 2201722 in
§ 3 en 8 geeft me gelegenheid te gelijk sommige andere E
punten aan te stippen.
A. J. Wns’rHor‘r. I
zlms/a1·rZ¢mz, Februari l886.
I
. *'
nl K +
I
I