HomeKijkjes achter de schermenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 422.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

ä ik Y '
z

1 61
mwweemleivzl in de eerste_j¢e1·en om z2zy1·{yj2emZe vewzmz/e»·in_qen iof
smml te brengen eo: erkezmiing vm kel rnrrarrm week! «/er
.m0cZeme¢z.
`§ lk eindig met de ke;·ime1·ing, dat in de week toen het
Amsterdamsche kerkvoogdenoproer aanving, juist de 70%*
verjaardag viel van het besluit waarbij, koning Willem /
den toestand van de gereformeerrie kerk in Nederland op nieuw
i regelde.
Ik voeg er den wensck aan toe: Mocht door God nog
· vele malen maal zeventig jaar worden beschermd als de
nakriesran zrmna wakmimn en als rmxnukkrnsrim nix ma
vnrmnrnl
En voorts het weergalme door de gansche Hervormde
Kerk steeds luider: van al wat te Amsterdam is geschied,
was DE A·r’rEs·rnNQuAns·rri: DE orzm, EN ms vnunnnxrne wm
l HET KERKVERBAND HET norm!
· .
tl
O