HomeKijkjes achter de schermenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 570.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

o i

eo J
boodschap van de professoren der ,,Vrije Universiteit". Ze
laten belet vragen tegen van avond om u wegens de dien-
sten, in deze maand aan de Universiteit en de vrijmaking ‘
der kerk bewezen, een kostbaar souvenir te komen aanbieden. `“
«,Als ze soms blijven souperen, zal ik dan maar weder
een kreeftenslaadje” ....
Ik sprong op en zeide: ,,N0eiá, zweet, geen áreqïeno meer ,
in áms!”
begreep er niets van en ik durfde haar de reden niet
te zeggen van dien plotselingen ommekeer. D ‘
§ 11.
is verzoening nog mogelijk? Un welken grondslag ion alleen. ‘
(Toonen modo hoc opto: ooo i/ci coiiqooe evenial, '
ion de re poobloica. quisquc oooei·ecolun‘.
ls verzoening nog mogelijk? Die vraag, geachte lezer, be- ·
antwoord ik heden, 9 Z*`ebn·um~i, met een beslist NEEN! NEEN!
Derhalve zal dit hoofdstuk erg kort zijn. Maar er kan geen
ander antwoord worden gegeven na hetgeen te Amsterdam
en te Ifoezfoemá is geschied, en na kennis te hebben genomen
van {Zeno gees! en riem moáoml van de brochures van Dr. Kuyper
en van dien open brief van dien anderen ouderling, die dem ;,
leerkroof niet verloochent, maar den vromen als een plicht '
en godewelgevallig werk voorstelt. ·
Want onzerzijds zou alleen vrede kunnen worden gesloten
op den grondslag van herstel van den seems quo mie bellzom,
d. i. Mwzrlárovizog mm dem fegemaoorrlágevz d'6'/'dJU07’77L, geempogmogem •