HomeKijkjes achter de schermenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 622.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l
ë
4 l
Eindelijk werd ik door een oude vrome boerin uit den
droom geholpen. Ze was vroom maar gelukkig niet in den
trant van den leerheiligen snijder uit de pastorie van Mastland: L
(
uit haar oog straalde iets van den zachten vrede waarmede j
de wegzinkende zomerzon het stille avondlandscliap over-; j
giet. Ze was de type van den smid, door de meesterliand
van den bekenden Haagschen leeraar zoo treffend geteekend. {
En ik vroeg haar wat men toch bedoelde met die honig- g
j zoete aanmerkingen op mijn prééken? ,,()eh, dominé, zei ze, I
u moet er niet te veel achter zoeken en het is niet met een
kwade bedoeling gezegd, maar weet u, U gaat er mai {Zie]; i
gwmey (yr 27;:, en zoo krijgen we wel een stuk waarheid, maar
het wordt niet toepasselijk gemaakt op de toestanden, en voor
de menschen hier met hun domme verstand is een bedekte
J waarheid nog www {lam een Maele Zogm. Je kunt het hier l
in niet klaar en duidelijk genoeg maken!”
Zoo luidde de raad van de vrome ziel, en dit college in
levenswijsheid geaccompagneerd door het geknor van een paar
voorspoedig aanvettende varkens in een naburig hok, bracht
mij meer practicaal inzicht bij op toestanden en personen, ä
dan alle vroeger gehouden college’s over pastoraal en áomilcficár. `I
Er is aan wmwácirf achter {lc zmcuheizl, dat Woord der Heer- ’
J zame Zeeuwen", kwam mij de laatste weken gedurig voor j
den geest. Niel het lezen van Standaard en Heraut: j
ieder Amsterdammer, ieder Nederlander die zich niet