HomeKijkjes achter de schermenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 569.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

56 1
§ 10.
Een verschrikkelijke üreem reu der Veerzikker ree een .
Ameïerdemseherr Kerkereerl. ’
meer ooms vimvws, gram »»««»·«eï»·«· pan, ­
sic slul svrrtvrr/ïce, - _p0r»nus.'
Op een der avonden van de voor mij onvergetelijke maand
Januari 1886 kwam ik vermoeid en afgemat laat thuis van
een langdurige conferentie over ,,de kwestie." De laatste
tram was mij ontsnapt en door regen en hagel had ik een
‘ minder aangenamen terugtocht. Maar thuis vond ik het
eindpunt mijner ellende voor dien dag. den warmen
­ haard had mijne vrouw een gemakkelijke stoel geschoven,
mijn pantolïels klaar gezet en de eouranten gereed gelegd.
Het eerste blonken mij de vriendelijke oogen van ,,de ,
Standaard" tegen!
Maar ze had nog een andere verrassing bereid. We- !
tende d`at onder het door mij zoo hoog gewaardeerde ,,ge­·
schubde vee,” na zalm en oesters, de kreeft zeer hoog staat _.
aangeschreven, vond ik een Uheerlijk kreeftenslaadje,” dat
mij zoo welkom was als den zeeman een stille avond na
een dag van storm.
Maar, helaas, die nog al machtige kreeiten zouden ·
duur te staan komen!
Na op mün gemak een poos te hebben gezeten ging ik `ë
ter ruste ....
Het was eensklaps of er lang en aanhoudend werd
gebeld. Ik vlieg op en spoed naar beneden, niet anders
denkende of het huis stond in brand. Maar het openen {