HomeKijkjes achter de schermenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 500.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

55
E Meer betreur ik echter een andere daad door den heer Haaie-
maker in deze zelfde kwaliteit van ,,0_pZ0sser" verricht. Hij, die
j er zeer onbillijk een verwüt van maakte dat ik 0pe¢2Z·{y%:
py voor een talrijk publiek niet den modernen hoogleeraar Kmqoperzë
een discussie hield, hij gaat zelf enkele dagen later in ke!
geáeim een gesprek houden met den modernen predikant
Temooy Apel, of een poging tot deeling der kerkelijke goe-
deren niet zon kunnen slagen.
J Ziet, zulk een handelwijze noem ik min: ik vlei me dat
de hoogleeraar het zal inzien en zijn insinuatie zal intrekken.
Wat men in het geheim doet, moet men ook openlijk
durven verrichten.
Ik moet van zijn ge/leime daad melding maken, wijl hij op
mij een verdachten schijn wilde werpen, waar ik een soort-
gelijke zaak openlvj/c deed. Ik had me zoo gevleid dat de
hoogleeraar zou hebben ingezien dat hh, in dienst van een
lj ander in Februari 1885, reeds te veel onbillijkheden tegen
W begaan had, om er nu nog nieuwe te voegen.
E
l
l
i