HomeKijkjes achter de schermenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 501.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

53
te verzoeken, bestendig haar niet haat en smaadredenen
overlaadde, jaren achtereen.
ä En de jaren verliepen zonder dat ze eenig practisch re-
d sultaat opleverde. De meeste äharer leden en begunstigers
* steunen niet de wetenschap om haarzelven. Ze willen, en
terecht, dat die dure stichting in de eerste plaats predikan-
ten oplevere, en gebeurt dat niet, dan gaat de een voor en
g de ander na zich onttrekken; De studenten worden eindelijk
diep ongelukkig, als ze aan het eind hunner studie gekomen,
bemerken dat iedere toegang voor hen afgesloten is.
i Ziedaar den diepsten grond van het conflict, van de afzfcs-
j feztqzrceesëic en van het debce¢··sv¢·mg»s/mt, van wat te Amsiwvlam
i en te Kootwijk plaats heeft.
, Onze kerkelijke Napoleon ziet geen anderen uitweg dan
[ een crazy; rZ’éml.
moet 0v01·wirm<m niet de Vrije Universiteit of hij valt p
è met haar.
’ Zij wordt zijn -ll¢u·wzg«; of zijn llätferlao.
I Verstaat nu de inzender in de Hoqa, die zich vleide niet
j de belachelijke hoop, dit geschrift te kunnen doodzwijgen,
; wat de zin is van het opschrift: Uma Gamen smuroien//?
l
z
I
nl


l
l