HomeKijkjes achter de schermenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 564.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

j .
bl
§ S.
Dc éénigc schuldige.
Len/0 g»·u<.lu· pmcezlit im diuinu ml vim/ic-
lam sucmz /nrdi/almnqzee supplicii grauitu/c
('()l7l1)é3)`LSCl[.
Niet allen zijn het er over eens wat het eigenlük is,
maar ieder gevoelt dat er in Januari van ditjaar te Amster-
dam een strijd op leven en dood werd gevoerd van de hoogste
beteekenis.
Niet om die getztigsc/wiften, dat gevoelt ieder. Om zulk een
reden vraagt men niet een maand lang van Delfzijl tot Sluis l
iederen morgen: wat nieuws is er uit Amsterdam?
Niet om een simpele wäzigtng van een öei»ee2·s·2·egZeme/rt op de
kerkelijke goederen, welke zonder andere oorzaak te nauwer-
nood als nieuwsbericht van zes regels in een dagblad zou
C zijn opgenomen.
j Neen, wat geloovigen en ongeloovigen, Protestanten en
g Katholieken, modernen en orthodoxen, conservatieven en
radicalen, paleis- en hutbewoners met gelijke belangstelling
dag aan dag met zenuwachtigen haast het eerst in de courant
doet zoeken naar nieuws aangaande ,,het kerkelijk conflict//,
vindt zijn oorzaak in den verdelgingskrijg, die Dr. Kuyper en
. de zyaew bezig zijn te voeren tegen de Nederlandsche Her-
j vormde Kerk, waarin ze nog slechts één zaak kunnen ont-
dekken die hun sympathie waardig is, n.l. het geld en geert,
dat de arme versmaadde bezit.
. Wanneer nu echter iemand denkt dat ik in het boven
i