HomeKijkjes achter de schermenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 483.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

l
`E
l
· Boo Woooo vooraf, oot oiomooo moot ovoosloao.
ll
j Er is een maar/Eeirl acázfar (Za ovrzm·áeizl! Met deze beleefde
j maar veelbeteekenende wonderspreuk, geachte lezer! trachtten A
een twaalftal jaren geleden de ouderlingen in mijn eerste
l o gemeente te doen verstaan, dat er aan de prediking van
l den kersverschen proponent nog iets ontbrak: wat meer zegt ’
dat bij al hunne bewondering voor mijne academische ge-
A leerdheid en bij allezins voldoende tevredenheid over mijne
zuiverheid in de leer, toch naar hunne meening het esseoofieele,
bj het voormocmosie nog werd gemist. Ik begreep eerst niets
W van zulk een critiek, die zich nu en dan herhaalde en welke i
ir vooral bij begrafenissen, die godgeleerde steekspelen op het
platte land, bemind door alle lieden wier theologie nog niet
A uit hun hoofd naar hun hart is gezakt, op zoo eigenaardi-
, gen toon zich uitte.

l
*1