HomeKijkjes achter de schermenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 538.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

lt
43
Er zgn vroeger dagen geweest, dat ik gewenscht heb,
j dat de dag zou komen dat ik me op llr. K«¢ypc1· mocht
wreken wegens den mg aangedanen hoon. Ik zeg dit
* ronduit, want ik ben een man, die nog 11iet heb geleerd
christelgke weekbladen te schrijven, waarin men voortdurend
op de eerste bladzijde bidt en op de tweede vervloekt. Ik
doe me voor zooals ik ben.
Maar ik wensch dat niet meer en ik kon nu deze zaak zoo
ti in alle kalmte beschrgven, omdat ik zeggen mag: Gon HEEl·"1`
MIJ DE LAA·rs·rE WEKEN GENOEG eEw1ioKEN.
i Later heeft het den heer Kezwbcwzias goed gedacht, twee
lange artikelen over deze zaak in de »SYmzrZaawZ te schrijven.
Uit eerbied voor zgne groote verdiensten, zgn moed, zgn
i dikwijls edele daden, kan men van den heer Kczwáeuius veel V
verdragen, ook zgn langdradigheid, zelfs zgn vervelende ver-
j toogen over de inenting. j
g Maar als hg hier het Classicaal Bestuur, dat de deurver-
zekerde, voorstelt als ,,1Zc èimlerm der rlzréslemis//, en de
Kerkvoogden, die de deur open hebben gezaagd, als ,,1Za
i kimlcrm [Zes Zicáás//, dan houde hg llllj ten goede, dat ik
1 onder zulk een stuk eer den naam zou hebben verwacht van
, ,,0m Kootzmjj/cscám boer" dan de zijne.
i
I
'
V