HomeKijkjes achter de schermenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 629.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

F
42 "
3". Dat ten nqqwz /4./rr ’s morgens de HH. Kuyper, Rm_qc1·.v
en Srwomiu Loávzmu in den gang, die toegang gaf tot de
consistorie, op hoogen toon van mij opening der consistorie-
deur eischten, naar de qualiteit vroegen, waarin ik handelde ·
enz. Ik weigerde natuurlijk verdere vragen te beantwoorden,
gaf den bewakers strengen last om te blijven waar waren,
en spoedde mij daarna naar een op dat uur bepaalde con-
ferentie bij den advocaat. j
4*% Dat men in dien tusschen­t§d door een sluwe list het i
zoo heeft weten in te richten, om een verzoek, dat het lid
der Tweede Kamer, Savornin Lohnian, door middel van een l
ambtenaar der politie deed overbrengen aan de bewakers,
aan dezen fa {Kom focscáüvzwz als een s/cllig beval {Zw politie,
waarvoor ze zijn gezwicht. '
50. Dat daarop, mede met hulp van werklieden van den
heer lïovy en van bovengenoemden Koeler, de sterk ge- é
pantserde deur is uitgezaagd, de toegang tot de Nieuwe j
Kerk is gebarrioadeerd en van dat oogenblik tot op dezen
dag willekeurig aan alle rechthebbenden den toegang wordt
ontzegd. `
6°. Dat als de heer De Srworzzizz Ijomnm durft verklaren, p
dat de houding van hem en zijn medgezellen dien morgen
áofèly/c was, tot aan de wederkomst van den Commissaris,
ik dan erg nieuwsgierig zou zijn de heeren eens te zám als ,
ze nic! hoffelijk zijn. Waiit de heer Jhr. Mr. de Smaomm I
Loámmz keek dien morgen om negen uur met een paar
oogen aan, zooals ik me voorstel dat een jaloersche Arabier ·
zou opzetten, die zijne bruid in de armen van een ander zag.
En meer heb ik aan het publiek over deze zaak niet te
zeggen.
V