HomeKijkjes achter de schermenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 589.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

g esa
zich evenwel mfeb schuldig gemaakt de H.H. Kuyper en Rn/gers.
Toen verzoeken en bedreigingen bleven afstuiten op mijn
‘ onwrikbare weigering, besloot men eindelijk te vergaderen
’ in een andere kamer.
` Een verontschuldiging kan ik vinden voor die ouderlingen,
I die zich dien avond zoo seb-mubelvjb gedroegen. Als men
X op de grenzen van het beloofde land is gekomen, valt het
f . zoo hard weer terug te moeten in de Woestijn!
§ 5.
llülllltlüll V[lUl`ZlBll BH llülltülüll llüülïlülüügjl.
mllelior mi/zi deecleru Linguä: Dmnmm/o png- '
ncmdo szaperem, za vmoe loqaendoxr l
" VVanneer soms deze of gene lezer op schandalen belust l
(van lezeressen zou ik zoo iets niet durven vooronderstellen)
bij het ontvangen van dit vlugschrift het eerst haastig dit
hoofdstuk opsloeg, in de hoop nu zijn hart eens op te halen,
zal hij zich betrekkelijk bedrogen vinden. Want deze zaak,
` hoe ergerlük op zich zelf, (die het groote publiek het meest
in het oog is gevallen), is volstrekt het grootste onrecht
niet geweest dat Dr. Kuyper en de zijnen ons bebben aange-
daan, of verder zeurlen bebbeu aangedaan als het hun niet
‘ was belet.
l Als ik er slechts alleen gewag van maak, in zooverre het
‘ al weder noodig is de leugenachtige berichten van {be Simul-
aarzb, op dit punt te weerleggen, geschiedt zulks nog veel
lë minder omdat ik mij zelven bewust zou zijn ten deze iets
l
L