HomeKijkjes achter de schermenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 600.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 39.80 MB

u 24 `
met twee mijner ambtgenooten. En toen ik laat huiswaarts
keerde, klonk het plechtig geluid, waarmede de metalen
stem uit den Westertoren, het eerste uur na middernacht
verkondigde, mij in mijn sombere stemming als een alarm- ‘?
klok in de ooren. Nog was het verborgen voor de wereld
maar feitelijk was reeds de roode vaan van den opstand
opgestoken in de Hervormde Kerk. Zoo weesrlea althans. N
wij, zoo áoopzfe men van gereformeerde zijde. Maar aan
beide zijden werd te veel vergeten dat de Nederlandsch e-
Hervormde Kerk beschermd wordt door der koningen Konin gg
en der heeren Heer.
_ § 3.
Een UllllB]HHl‘SHVUHll£BSDPBll lll ee llllllltll eer Vree Universiteit,.
leer Sylvester ef,1;el111eïe1‘e.
Quos ego!
De laatste dag van het jaar 1885 spoedde ten einde. ln
de verschillende kerken en kerkjes, waaraan Amsterdam zoo
rijk is en waar minstens in zooveel soorten, als er wind-
streken zijn op het kompas, de verschillende opvattingen
van het evangelie worden verkondigd van Ucxám SZ¢_[9@7'07Z’l)7'7y’
tot ovew 0vcw org" toe -, was het veel voller geweest dan
anders. Waiit op oudejaarsavond houden velen nog zoo wat
,,groote verzoendag” en menigeen die zich anders zelden
met de gedachte kwelt of hij wel een onsterfelijke ziel heeft,
denkt op zulk een avond: ,,ik kon toch wel eens voor het
laatst een goed woord gaan hooren. Er mocht toch eens.
im wezen/’ x