HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 512.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

. 5 J
ling, welke in Land en Kerk zonder de geringste
noodzakelijkheid rust en vrede zou kunnen ver-
storen.
K Voorzeker, niets geringers dan de rust en vrede
in Land en Kerk worden hier op het spel gezet!
Duidelijk is het, wat die adressanten bedoelen.
Immers niet alleen in Nederland, maar ook in
België, Frankrijk, Spanje en elders zijn soortge-
' lijke verzoeken tot de regeringen gerigt. Uit die
alle blükt, dat men de regering van Italië door
vertoogen en, als deze niet baten, ook (doch dit
wordt nog niet met ronde woorden uitgesproken)
door de wapenen wenscht te zien dwingen, aan
den Paus het wereldlijke gebied, ’t welk hij vroeger
nl ` bezat, weder terug te geven, dewijl, gelük het
heet, de Paus zijn geestelijk ambt niet kan vol-
brengen, indien hij niet eene vorstelijke magt en
een wereldlijk gebied bezit.
n Met een zeer ernstig protest komen wij tegen
deze bewering op en verklaren wij, dat niet alleen
voor het heil der regeringen en der volken, maar `
ook voor dat der Kerk de wereldlijke magt van
den Paus zeer schadelijk is en een bederf, welks