HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 17

JPEG (Deze pagina), 372.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

· ? ‘ A K l"
13
planten, met bevel: Rigt vernieling aan onder
de kudde des Heeren! Yi
p Wie zal medewerken tot het heroveren van W
zulk eene door den Heer der Kerk haar ontzegde r.
T en door de geschiedenis zoo 'zeer veroordeelde i
N ­ magt? Wie eene pas gedempte bron van onheil
voor Ghristus’ Kerk heropenen?. .. . F
` Niet de Bisschoppen der Oud­bisschoppelüke~
Klerezy in Nederland.
( J. HEYKAMP, j_
· Aartsbisxchop van Utreckk
25 MB1 1877. 0. J. RINKEL,
Bisschop van Haarlem. ll
C. DIEPENDAAL,
i Bisschop van Deventer.
ä
l W W?
l ­ in
i ïl
l
7 E