HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 504.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

. l
12
tredingen van Gods geboden, alle misdaden, alle
zonden, die door God zijn gedoogd of toegelaten,
geene overtredingen, misdaden en zonden meer?.
Bovendien: dezelfde Voorzienigheid, die heeft
gedoogd, dat den Paus zulk een wereldlijk gebied T
ten deele viel, heeft nu ook gedoogd, dat hem n j .
dit gebied weder ontnomen is. Zullen nu vrede
en rust worden verstoord, het vuur der hartstogten `
aangeblazen, volken tegen volken opgehitst, stroo-
men bloeds vergoten, dood en verderf verbreid,
om het bezit eener magt te herwinnen, welke de
Heer der Kerk aan haar niet heeft gegeven en
niet beloofd, maar haar heeft verboden en ont-
zegd? Eener magt, die haar ten allen tijde eene
belemmering is geweest, en niet zelden rouw en j
_ verderf in haar heeft gebragt?
De onverbiddelijke geschiedenis verhaalt het,
dat voor vele Pausen de wereldlijke magt de aan- ,
leiding is geweest tot het voorbüzien van hun
geestelijk ambt, dat zij er om hebben gedaan, j
wat onbehoorlijk was, en nagelaten, wat zij had-
den moeten verrigten, dat zij er door zijn ver- «‘
lgjd, krijgsbenden op te roepen en kanonnen te 4
2