HomeEen woord van drie Nederlandsche bisschoppen aan hun volkPagina 1

JPEG (Deze pagina), 428.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.75 MB

PDF (Volledig document), 8.21 MB

­‘ ;/ám; &2>¢,«%§4r / 3"ZJ !.» ( {7 ··~"Qé•_g,;·
x xxx BM
e I l · A·4;,;~,%_ , N `_, __ e
__ I_ « ­· *‘ï··
MWW “"’/
` &
`A VAN
DRIE NHDHLANDSCHE BISSCHOPPEN
A
AAN
HUNNE LANDGENOOTEN,
,‘ X h NAAR AANLEIDING VAN
` mm A1;>1u¤s AAN uw 1<oN1;N<;. { A
T ~­­4,«,·z•;gc2­•;`...
U'l‘R’l·)(Jlä'1.‘, -­-· Gmuxz. VAN DER POST, ­ 1877.
*` ¥‘ "···*-*;···»-----···-~·~-~~­-­­-­-­-· W-
V ll
L