HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 9

JPEG (Deze pagina), 556.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

li ` I
Il.
lj ,
Den volgenden Zondag.
IN DE KERK OP DEN VLUCHTHEUVEL. A
GEDACHTENIS-REDE.
V David, als hij in zijnen tijd den raad
` Gods gediend had, is ontslapen.
l [ Hand. 13:3621.
‘ Zoo bevinden wij ons dan weder in dat kerkge-
, bouw, waar verleden maandag die lijkkist stond,
‘ door liefde en achting met bloemen en kransen
overdekt. F
Konden wij het ons eigenlijk wel recht voorstel- j
len, dat zij het dierbaar overschot bevatte van den
man, die aan deze zelfde plaats, zoo menigmaal
j e11 nog zoo kort geleden, het woord des levens
~ verkondigd had?
M Helaas, het was maar al te waar; die mond was
‘ if) gesloten, voor altüd gesloten, wiens hartetaal n
voor 11n slechts vijf weken geleden nog zoo diep
ontroerd had, als hij u bepaalde bg de kracht en
‘ de beteekenis van hetgeen van den eersten Bloed- `