HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 8

JPEG (Deze pagina), 562.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

1 ' ` . 1
, , al E
4
G Hier zal u ’t kerkje schaduw schenken, p
i Door uwe hand gebouwd, `
“ Waar gij de woorden en de wenken f°
r Des Hemels hebt ontvouwd;
l, Hier staan, als opgerichte steenezn j
pi Eerbiediglijk geschaard,
i De vier gestichten om u henen,
Die zeggen wie gij waart.
i j Hier zullen kindren, vrienden, broederen
Verzamen keer op keer,
En diep bewogene gemoederen ·*
` Zich wenden tot den Heer,
A Om kracht als uwe kracht te vinden, .
I En moed, nw’ moed gelijk, V T'
5, Tot leven, werken, onderwinden, ‘
E Volharden, koninklijk! Z i
I 0 Gij, Gezegende des Heeren , ‘
i Man Gods en Menschenvrind, ,
,l Schoon Voorbeeld, dat wij noode ontberen, `
tl ‘ Hoe hebben we U bemind I
i De krans verwelkt, na korte stonde,
i- Die hier uw lijkbus tooit;
Maar ’t hart, dat u waardeeren koude,
i, Vergeet zijn Heldring nooit. p
l
A i gl