HomeTer nagedachtenis van Otto Gerhard HeldringPagina 7

JPEG (Deze pagina), 541.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 13.25 MB

' ~’ ¤._ "l‘¤#à:[i-_
[ _ tY·;;_ï_ïl;»j_;»> «
. · M “•
l ,
l
ll
‘ I
j OP DEN DAG DER BEGRAFENIS,
l
j I7 Juli, l876.
l
h
,
L ­_ ·
. Ofschoon de dood uw fakkel bluschte
" In ver verwijderd oord, ‘)
A I Hier moet de plaats zijn van uw ruste; 2)
Hier waar gn thuisbehoort;
’ Hier, waar wij u met liefde ontvangen,
Met blijdschap bij de smart,
j Mêt lZ1“2,llCH op Clê bl€€l{€ Wällgêll,
F Maar met een dankbaar hart.
_ Hier zult gg zacht en vredig slapen,
. In vaderlandschen grond.
9 Te midden, Herder! van de schapen,
` Die u Gods liefde zond.
V ' Hier zult gg in de sluimring deelen
_ Van haar, die stil en bl§d’
ï U, den Verzorger van zoo velen,
· Haar zorgen had gewijd.
` ]) Mzxriënbad in Bohemen. ll Juli, 1876.
, 2) Zetten; aan den voet van den Vlnchtlienvel,